ES projektai

PARTNERIŲ TARPTAUTINĖMS MTEPI INICIATYVOMS, INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS KŪRIMO SRITYJE, PAIEŠKA EĮT RENGINIUOSE

 

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose, siekiant surasti partnerių dalyvauti vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose siekiant plėtoti MTEPI projektus, vienoje iš šių sričių: (a) informacinės ir komunikacinės technologijos; (b) debesų kompiuterija; (c) duomenų virtualizavimas; (d) kibernetinis saugumas; (e) didelių duomenų sistemos; (f) informacinių išteklių ir duomenų saugos technologijos; (g) informacinio saugumo verslo modeliais ir vertės grandinės ekonomikoje; (h) informacinio saugumo užtikrinimas; (i) projektų valdymas; (j) verslo procesų ir klientų valdymas; (h) verslo sektoriaus valdymo procesų simuliacijos, optimizavimo ir automatizavimo metodikas; ir pan. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

 
 
X